Ambulantní urologická péče

Vítejte na našich stránkách

Jsme nestátní zdravotnické ambulantní zařízení a poskytujeme péči v oboru UROLOGIE v ordinacích ve Zlíně, Valašských Kloboukách, Luhačovicích a Slavičíně.  

OrdinaČnÍ hodiny

Pondělí 6:30-14:30 hodin Valašské Klobouky
Úterý 6:30-15:00 hodin Zlín
Středa 6:30-14:00 hodin Valašské Klobouky
  10:00-12:00 hodin-odběry, uroflowmetrie, objednávání
12:00-16:00 hodin-objednaní pacienti
Slavičín
Čtvrtek 6:30-12:00 hodin Luhačovice
Pátek 6:30-13:00 hodin Valašské Klobouky

Provozní doba je variabilní k zajištění ordinační doby jednotlivých ordinací. Rozhodnutím poskytovatele zdravotnické zařízení nevyžaduje informovaný souhlas pacienta písemnou formou s vyjímkou případu, které stanoví zákon.
Zdravotnické zařízení aktuálně neposkytuje v době ordinačních
hodin zdravotní služby, které by nebyly hrazeny, nebo byly jen částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Pacienti objednaní na čas budou upřednostněni.

ORDINACE: